Поводження з відходами

Розробка паспортів відходів

Розробка паспортів відходів – це процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожен конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення. У паспорті відходу надається визначення відповідності класу небезпеки відходу згідно вимог Закону України «Про відходи» та присвоюється код відходу за Державним класифікатором відходів. Наші спеціалісти фахово проведуть аналіз відходів що продукує ваше підприємство, визначать наскільки небезпечні ці відходи, присвоять код за державним класифікатором ДК-005-96, технічно грамотно оформлять паспорти відходів вашого підприємства та подадуть на реєстрацію у відповідний дозвільний орган, що допоможе вам чітко працювати в правовому полі у сфері поводження з відходами.
07.08.2013 року набрала чинності постанова КМУ від. №748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов КМУ» де було визначено категорії власників відходів, які звільняються від одержання дозволів та лімітів на відходи, що подають декларацію про утворення відходів. До них, зокрема, належать власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».

Декларації про утворення відходів

Декларація про відходи подаються суб’єктами господарської діяльності у сфері поводження з відходами діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходу (Пзув) від 50 до 1000 умовних одиниць подається щорічно за формою та у порядку що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Звертаємо увагу на те, що згідно до проекту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларації про відходи», який ще не набрав чинності, процедура подання та оформлення Декларації про утворення відходів може бути суттєво змінена. Наші фахівці готові надати Вам профільні консультації щодо всіх аспектів діяльності у сфері поводження з відходами, розробити та подати Декларацію на реєстрацію у відповідний дозвільний орган.

Інвентаризація відходів

Інвентаризація відходів – комплекс організаційно-технічних заходів які на ваше замовлення проводять фахівці компанії з метою виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів що продукує ваше підприємство, обліку їх обсягів та утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними. Метою проведення Інвентаризації є отримання вичерпної інформації про утворення та рух відходів, їх ідентифікація, класифікація та відомчої нормативно – технічної документації, визначення небезпечних властивостей впливу на довкілля та здоров’я людини, розробка оптимальних шляхів поводження з ними та вдосконалення системи поводження з відходами на підприємстві. Інвентаризація відходів є досить складним і тривалим процесом. Наші працівники які володіють належними знаннями та досвідом в такій роботі, готові Вам допомогти у розробці та оформленні цієї документації.

Реєстрові карти ОУВ,ОУОВ

Реєстрова карта ОУВ, ОУОВ документ, що складається за матеріалами інвентаризації об’єкта утворення відходів або об’єкта оброблення та утилізації відходів, на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибуткових і видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Реєстрові карти місять послідовну деталізовану характеристику об’єкта утворення відходів (назва, контакти, вид діяльності, загальна кількість відходів, показник загального утворення відходів, його розрахунок тощо). Розділ два включає опис тих видів відходів, на розміщення і утворення яких власник повинен отримати ліміти. Розділ три містить інформацію про вжиті заходи та виділені на них кошти, спрямовані на зменшення обсягів утворення шкідливих відходів та мінімізацію їх впливу на довкілля.
Для виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Реєстрову карт ОУВ, ОУОВ. наша компанія, яка має неабиякий досвід у розробці реєстрових карт об’єктів утворення відходів забезпечить розробку, а також повний документальний і консультаційний супровід даного документу.

Паспорт місць видалення відходів

Паспорт місця видалення відходів (МВВ) складається нашими спеціалістами відповідно Інструкції. Дані паспорта МВВ, після його затвердження і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру місць видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів.
До місць видалення відходів прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів. Паспорт складається за матеріалами інвентаризації МВВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи вихідні дані проектів, матеріали виробничої паспортизації відходів (що утворю- валися і видалялися), дані карток і відомостей прибутково-видаткових документів, дані моніторингу та спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, матеріали постійно діючих комісій з питань поводження з безхазяйними відходами при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
Компанія «Center Ltd» підготує та проведе повний обсяг досліджень, спостережень збір даних про МВВ включаючи лабораторні заміри. Фахівці керуючись специфікацією в даній сфері робіт, підготують паспорт місць видалення відходів та подадуть на реєстрацію у відповідні дозвільні органи.

Звіт 1 ВТ

Звіт 1 ВТ з метою ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” поширюється на підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичних осіб – підприємців, у процесі діяльності яких утворюються відходи, в тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари. У разі виникнення проблем з оформленням даної форми звертайтесь до наших фахівців .
Для зручності надаємо зразок форми 1 ВТ , та довідку-перелік «до якоко класу належать певні відходів» скачать

“Поводження з відходами” /затверджено наказом Держкомстату №302 від 17.07.2012р.