Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферуКомпанія «Центр Лтд» ( реєстраційне свідоцтво Міністерства Екології за № 595 від 16.09.2011р.) має в штаті досвідчених фахівців, технічне та програмне забезпечення, здійснює інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробляє документи в яких обґрунтовуються викиди забруднюючих речовин в повітря. І надає дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Ми пропонуємо виконання таких видів робіт:

  • Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • Обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин підприємств та отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • Розробка та реєстрація паспортів пилогазоочисного устаткування (ПГОУ);
  • Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (контроль ефективності роботи ПГОУ);
  • Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів;
  • Розробка пропозицій для виробництв по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • Постанова на державний облік та зняття з державного обліку підприємств в галузі охорони атмосферного повітря.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проводиться у відповідності Інструкції №7 від 10.02.95р., застосування якої обов’язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об’єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Інвентаризація включає в себе опис технології виробництва, характеристики пилогазоочисних установок, визначення параметрів стаціонарних та неорганізованих джерел викидів, а також визначення кількісних та якісних характеристик викидів.
Згідно з проведеною інвентаризацією викидів забруднюючих речовин розробляються дозвола, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства для отримання дозволу на викиди.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я (Стаття 11 Закону).
Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції “Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців” дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (далі – Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід’ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди (п. 1.3).
Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються з урахуванням вимог Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 N 201 (далі – ДСП-201-97), та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404 (далі – ДСП-173-96) (п. 1.8).
Додаток: матеріали потрібні для розробки документів в яких обгрунтовуються викиди забруднюючих речовин в повітря можна скачати тут –

Необхідні документи для нашої роботи