Навчання з експлуатації ГОУ

Правильна технічна експлуатація газоочисного устаткування  (ГОУ)  є важливим питанням для уникнення непередбачуваних витрат підприємства за забруднення атмосферного повітря.

Вимоги до експлуатації ГОУ закріплені в Законі  України «Про охорону атмосферного повітря» стаття 33, Податковому кодексі України статті 240-244, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Наказі Мінприроди № 52 від 06.02.2009 р.«Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу», Наказі Мінприроди № 309 від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів  граничнодопустимих викидів забруднюючи  речовин із стаціонарних джерел Затвердження нормативів ГДВ».

Знання вимог технічної експлуатації ГОУ працівниками є важливим елементом системи  задля  недопущення забруднення довкілля, профілактики пожеж та аварій на виробництві, адже неправильна експлуатація здатна завдати збитків не лише довкіллю та  здоров’ю працівників, але й майну підприємства.

Саме тому Компанія «Центр ЛТД» проводить навчання та перевірку знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ).

Програмою навчання  передбачено підготовку знань щодо:

 • вимог законодавства України в галузі охорони атмосферного повітря, у тому числі експлуатації установок очистки газу та виконання вимірювань;
 • властивостей промислових газопилевих потоків, класифікації методів та апаратів для очищення пилогазових викидів, їх галузі застосування та вимоги до експлуатації;
 • сучасних методів очистки газопилових потоків;
 • правил експлуатації установок очистки газу, вимоги до контролю за ефективністю роботи  ГОУ;
 • здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин для визначення та оцінювання ефективності роботи газоочисних установок відповідно до вимог статті 10 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”;
 • правил технічної експлуатації установок очистки газу та відповідних нормативних документів;
 • вимог до суб’єктів господарювання, які експлуатують установки очищення газу;
 • розробки паспорта установки очищення газу та інструкції по експлуатації ГОУ, що відповідає умовам їх роботи;
 • складання Акта перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ);
 • складання Акта перевірки технічного стану установки очистки газу на джерелі викиду (утворення);
 • вимог до інструкції з експлуатації ГОУ.
 • організації перевірки технічного стану ГОУ;
 • дій суб’єкта господарювання при аварійних зупинках ГОУ;
 • відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону атмосферного повітря та правил експлуатації установок очистки газу.

Чому саме в компанії «Центр LTD» Вам буде краще провести навчання своїх працівників?

Навчання відбувається онлайн за сучасними методиками, лекції та практичні заняття з відвідувачами проводять досвідчені викладачі, що пройшли відповідну фахову підготовку з експлуатації установок очистки газу та  мають великий досвід роботи з газоочисним  обладнанням, що забезпечує отримання високого рівня знань Ваших працівників після закінчення курсу навчань. Навчальний процес передбачає дистанційну перевірку знань, що проводяться у вигідний для Ваших працівників час без відриву від виробництва.

З нами ви економите час та гроші отримуючи якісний результат.