Експертиза для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» єдина на Західній території України приватна експертна організація, що відповідає вимогам до експертних організацій (наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507, зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.05.2018 за № 569/32021) та має право виконувати експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Ми видаємо дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

05 вересня 2019р Національним агентством з акредитації України, відповідно до виданого атестату про акредитацію за номером 70491 підтверджено компетенцію ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020 в напрямку інспекційної діяльності у сфері охорони праці, відповідно до законодавства.

Таким чином, орган з інспектування ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» має право виконувати експертизу документації та видавати висновки експертизи за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання для отримання дозволів Державної служби України на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, машин, механізмів,  підвищеної небезпеки, як це передбачено Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого ПКМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Основні напрямки експертної діяльності органу з інспектування:

Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки:

 • устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас (скачати );
 • технологічне устатковання хімічної, нафтогазопереробної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, целюлозно-паперового виробництва (скачати);
 • устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) (скачати);
 • Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт. (скачати);
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (скачати);
 • вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників (скачати);
 • Для ліфтів (скачати);
 • Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (скачати);
 • обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі (скачати);

Роботи підвищеної небезпеки:

 • Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (скачати);
 • Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин (скачати);
 • Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (скачати).
 • Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників (скачати);
 • Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (скачати);
 • Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 • Газополум’яні роботи (скачати).

Для замовлення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва потрібно подати:

 • заповнений лист – заявку
 • пакет документів, відповідно до наданого переліку

У разі виникнення запитань чи вам потрібен дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки просимо звертатись

тел./факс (032) 295 02 23
+380661745971

e-mail: op@center-ltd.com.ua

Заява та перелік документів необхідних для отримання висновку експертизи

Заява та перелік документів необхідних для отримання висновку експертизи для обладнання  1000 В

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» єдина на Західній території України приватна експертна організація, що відповідає вимогам до експертних організацій (наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507, зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.05.2018 за № 569/32021) та має право виконувати експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Ми видаємо дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. 05 вересня 2019р Національним агентством з акредитації України, відповідно до виданого атестату про акредитацію за номером 70491 підтверджено компетенцію ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020 в напрямку інспекційної діяльності у сфері охорони праці, відповідно до законодавства.

Таким чином, орган з інспектування ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» має право виконувати експертизу документації та видавати висновки експертизи за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання для отримання дозволів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, машин, механізмів, підвищеної небезпеки, як це передбачено Постановою «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», затвердженого ПКМУ від 3 лютого 2021 р. за № 77.

Основні напрямки експертної діяльності органу з інспектування:

1) Експертиза документації та підготовка висновків експертизи щодо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки що виконується на підставі дозволу:

Група А

 1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.
 2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
 3. Машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.
 4. Технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.
 5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025

 1. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
 2. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників.
 3. Устатковання напругою понад 1000 В.
 4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
 5. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055.

2) Експертиза документації та підготовка висновків експертизи щодо виконання робіт підвищеної небезпеки.

Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу:

Група А

 1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.
 2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
 3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
 4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.
 5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 6. Виробництво піротехнічних виробів.
 7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).
 8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.
 10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
 11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.
 13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
 14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
 15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.
 16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
 17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.
 18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.
 19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.
 20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
 21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.
 22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
 23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
 24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
 25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі.
 26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.
 27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
 28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.
 29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
 30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

ТОВ «Компанія «Центр Лтд» може також  допомогти з оформленням декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, як для експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, так і для  виконання  видів робіт підвищеної небезпеки (Група Б) :

Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (з оформленням декларації):

Група Б

 1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 що не зазначені у групі А.
 2. Ковальсько-пресове устатковання.
 3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.
 4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
 5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.
 6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8.
 7. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, але менша його граничного значення.
 8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).
 9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1921).
 10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.
 11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

Виконання  видів робіт підвищеної небезпеки ( з оформленням декларації ) :

Група Б

 1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
 2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.
 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
 4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
 5. Водолазні роботи.
 6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
 7. Сейсморозвідка.
 8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
 9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.
 10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
 11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.
 12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
 13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
 14. Гранулювання доменного шлаку.
 15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
 16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
 17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
 18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.
 19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.
 20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
 21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.
 22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
 23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.
 24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.”

Для замовлення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва чи декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці потрібно подати:

заповнений лист – заявку;

пакет документів, відповідно до наданого переліку.

У разі виникнення запитань чи вам потрібен дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки просимо звертатись

тел./факс (032) 295 02 23
+380661745971

e-mail: op@center-ltd.com.ua

Заява та перелік документів необхідних для отримання висновку експертизи

Заява та перелік документів необхідних для отримання висновку експертизи для обладнання  1000 В.