Експертні обстеження, технічні огляди, діагностика

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» опираючись на досвід кваліфікованих фахівців з неруйнівних  методів контролю виконує наступні роботи:

  • експертні обстеження (технічні діагностування), технічні огляди та випробування парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідіймальних кранів, підйомників та ліфтів, атракціонів, будівельних конструкцій (в тому числі металевих), резервуарів, канатів стальних, тощо;
  • неруйнівний контроль зварних з’єднань та основного металу елементів машин, механізмів, обладнання, устатковання підвищеної небезпеки, резервуарів, несучих та огороджуючих конструкцій, газопроводів, технологічних трубопроводів за методами контролю: візуально-оптичний; ультразвуковий; магнітним.
  • експертні обстеження машин, механізмів, обладнання, устатковання підвищеної небезпеки виготовлених та ввезених за кордону на відповідність НПАОП та промислової безпеки та можливості експлуатації на території України;
  • експертні обстеження обладнання, машин, механізмів на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та можливість отримання Дозволу на їх експлуатацію.