Дослідження з радіометрії та дозиметрії

ТзОВ «Компанія «Центр Лтд» проводить комплексні дослідження з радіометрії та дозиметрії у таких сферах вивчення: гірські породи, вода, руди, мінеральна сировина, ґрунти,  рослинність, мінеральні добрива, донні відклади.

Лабораторія  Компанії проводить аналіз та дослідження:

  1. Масової частки урану  – це  визначення % – еквіваленту урану та характеристики його активності  на об’єкті вимірювань;
  2. Масової концентрації урану, об’ємної активності радіонуклідів 226Ra ( радію) і 222Rn (радону) у воді – ці дослідження потрібні щоб визначити радіаційну безпечність води що надходить з надр для здоров’я населення та для оформлення паспорту радіаційної якості води. Паспорт складається згідно з НРБУ-97 та вимогами Державних санітарних норм та правил, зокрема “Гігієнічних вимог до води питної, призначеної для споживання людиною”. Наявність паспорта є обов’язкова для питних джерел водопостачання;
  3. Питомої активності радіонуклідів 226Ra, (радію), 232Th (торію),40K (калію) у мінеральній сировині, гірських породах, ґрунтах, які повинні досліджуватись, згідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), а результати вимірювання фіксуватись у паспорті радіаційної якості;
  4. Потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання – це радіометричні вимірювання, що надають радіометричну характеристику об’єкту. Результати досліджень дозволяють сформувати карти радіометричних спостережень, звіти з відповідними висновками. Такі вимірювання потрібні для об’єктивності планованої діяльності з видобування та переробки мінеральної сировини при проходженні процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД);
  5. Потужності еквівалентної дози гамма плюс бета-випромінювання – це дозиметричні вимірювання, що надають інформацію про дозу випромінювання, котру одержують робітники, що працюють на об’єкті вимірювань;
  6. Поверхневої щільності потоку бета-частинок – це дозиметричні вимірювання для формування висновків про радіоактивне забруднення на підприємстві;
  7. Об’ємної активності 222Rn (радону) у повітрі – ці дослідження потрібні щоб визначити безпечність повітря для здоров’я людини у виробничих приміщеннях та на об’єктах будівництва, відповідно до НРБУ-97.

Надзвичайно важливо визначити всі можливі впливи радіації на здоров’я людини та довкілля, розробити заходи щодо її зменшення та запобігання впливу щоб убезпечити суб’єкт господарювання від можливих несприятливих дій контролюючих органів, штрафних санкції, негативної громадської думки при реалізації наміченої планованої діяльності.