Аудит з охорони праці

Охорона праціОхорона праці – це важливий аспект на підприємстві. Аудит з охорони праці проводиться незалежною  третьою стороною з метою виявлення, оцінки та мінімізації ризиків підприємства щодо дотримання законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Аудит з охорони праці – об’єктивна, незалежна оцінка експертом аудитором, стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.

Проведення незалежного аудиту з охорони праці  має такі переваги:

 • попередження  травматизму та нещасних випадків на виробництві;
 • виявлення ризиків (невідповідностей) до приходу контролюючих органів;
 • попередження уникнення фінансової відповідальності за недотримання законодавства з охорони праці;
 • побудова ефективної системи роботи служби з охорони праці;
 • додатковий контроль та перевірка ефективності роботи служби охорони праці;
 • зовнішній аудит є першим кроком до розробки методів та програм  для досягнення стандартів промислової безпеки;
 • підвищення соціальної довіри, іміджу, інвесторів, органів державної влади до підприємства.

Порядок проведення  аудиту на підприємстві:

І ЕТАП

Підготовка:

 • визначення цілей і термінів проведення аудиту;
 • визначення програми аудиту;
 • домовленості про співпрацю

ІІ ЕТАП

Аналіз:

 • аналіз документації з охорони праці та оцінка ефективності системи керування охороною праці;
 • аналіз виконання вимог законодавчих та інших нормативно – правових актів з охорони праці;
 • перевірка наявності дозволів на експлуатацію обладнання підпищеної небезпеки;
 • ефективність керування ризиками ( безпека персоналу під час виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатації обладнання);
 • забезпеченість ресурсами для ефективного функціонування ситеми охорони праці( навчання, рівень кваліфікаційних знань персоналу у сфері охорони праці)
 • аналіз даних про нещасні випадки результати їх досліджень,коригувальні дії по раніше виявленим невідповідностям;
  участь  в охороні праці

ІІІ ЕТАП

Підготовка експертного звіту

Експертний звіт включає:

 • дослідження, аналіз стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві;
 • результати перевірки відповідності існуючої документації вимогам
 • аналіз дотримання вимог охорони праці роботодавцями та працівниками;
 • представлення  конкретних норм законодавства які були порушені
 • рекомендації про усунення невідповідностей,комплексні рішення по промисловій безпеці та охороні праці.