Атестація робочих місць

Атестація робочих місцьАтестація робочих місць – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація робочих місць проводиться згідно Постанови КМУ № 442 від 1 серпня 1992 року та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці № 41 1 вересня 1992 року.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Під час атестації робочих місць нашими фахівцями передбачена:

 • допомога при оформленні наказу про проведення атестації робочих місць;
 • визначення та оформлення переліку робочих місць, що підлягають атестації;
 • проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
 • складання карт умов праці;
 • проведення комплексної оцінки факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
 • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
 • проведення розрахунків доплат до тарифних ставок та тривалості додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах;
 • визначення та складання списків працівників, яким пропонується пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах.

Атестація робочих місць: кому та в яких випадках потрібна?

Основними діючими нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві є Закон України «Про охорону праці»,  постанова КМУ від 01.08.1992 р. № 442 та Методичні рекомендації №41.Також наші фахівці можуть провести Аудит охорони праці на вашім підприємстві.

Ще одним документом, що вимагає проведення атестації робочих місць є стандарт ISO 45001 та ISO 9001, так як вимоги цих стандартів – це ідентифікація ризиків та створення безпечних умов праці.

Кому потрібна атестація робочих місць?

 1. Керівнику, оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства.
 2. Працівнику, тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток, спеціального харчування та ін.).

В яких випадках проводиться атестація робочих місць?

 1. По-перше: у кожного працівника повинно бути своє робоче місце.
 2. По-друге: на робочому місці необхідно створити нешкідливі та безпечні умови праці. Саме про це і повинен потурбуватися роботодавець.

Але не все залежить від керівника. Сама специфіка виробництва може бути пов’язана з факторами підвищеної небезпеки, шкідливості і т. д. У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові «шкідливість» його роботи виходячи з норм чинного законодавства, наприклад:

 • надати йому додаткову відпустку;
 • встановити підвищену оплату праці;
 • забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту;
 • видавати молоко та лікувально-профілактичне харчування;
 • встановити скорочений робочий тиждень

Працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо це буде підтверджено результатами атестації.

Зверніть увагу! Атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Щоб з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також:

 • Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (Постанова КМУ №461 від 24 червня 2016 року);
 • Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (Постанова КМУ №1290 від 17.11.1997р.);
 • Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (Постанова №163 від 21.02.2001р.);.

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Нагадуємо, що за непроведення атестації робочих місць керівник підприємства може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.