Декларація відповідності матеріально технічної бази

 Декларація відповідності матеріально технічної бази є обов’язковим документом, який підтверджує відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці суб’єкта господарювання та надає право експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки та виконувати роботи підвищеної небезпеки.

Реєстрацію декларації проводить територіальний орган Держпраці протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. Територіальні органи Держпраці при виявленні помилок в поданій декларації мають право повернути  її суб’єкту господарювання на доопрацювання.

Невід’ємною частиною в заповненні декларації є проведення добровільного аудиту з охорони праці  та проведення експертизи стану охорони праці акредитованим інспекційним органом у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, яким є ТОВ «Компанія «Центр ЛТД».

При замовлені послуг аудиту (експертизи)  замовники отримують:

  • підтвердження того, що роботи виконуються або обладнання експлуатуються, відповідно до вимог нормативно – правових актів з охорони праці;
  • доказову базу, що підтверджує спроможність проводити роботи підвищеної небезпеки, або експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки;
  • експертизу, проведену незалежною та неупередженою організацією;
  • зменшення  ризику повернення декларації на доопрацювання у зв’язку з помилками.

В ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» працюють компетентні технічні експерти, що проведуть аналіз документів та матеріалів, допоможуть систематизувати документацію з питань охорони праці у відповідності до типових Положень та нормативно – правових актів з охорони праці, проаналізують та усунуть можливі недоліки і як результат допоможуть скласти декларацію відповідності матеріально технічної бази.

  З нами ви економите час та гроші, отримуючи якісний результат !

 ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» може провести повний та незалежний аудит з охорони праці з використанням практик ДСТУ ISO 19011:2019 та ISO 45001:2018