Біотестування

Біотестування якості води є сучасним, важливим та актуальним дослідженням для  визначення безпечності водних ресурсів на території України. Відповідно до методичних рекомендацій з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затверджен  их наказом Міндовкілля за № 173 від 05.03.2021р., Постанови Кабінету міністрів України №758 від 19.09.2018 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»,  має бути визначений рівень токсично  сті на основі біотестування у зворотних водах.

Біотестування — це експериментальне визначення, оцінка дослідним шляхом впливу факторів (фізичних, хімічних, фізико-хімічних) або групи шкідливих факторів на живі організми  шляхом реєстрації змін того чи іншого біологічного показника (фізіологічного, біохімічного, цитогенетичного тощо), що спостерігається в піддослідному  тест-об’єкті (індикаторі) у порівнянні з контрольним у чітко заданих (тобто, стандартних лабораторних) умовах.

Біотестування водного середовища ґрунтується на визначенні змін у виживанні та плодючості гіллястовусих ракоподібних унаслідок дії токсичних речовин, що містяться у дослідній воді, у порівнянні з цими показниками у контрольних умовах.

Методика і результати проведення біотестування є нормативно затвердженими як в Україні, так і у світі.

Біотестування також виявляє реакцію організму на певний вид забруднення. Воно допомагає коригувати розрахунки ГДК забруднювачів у стічних водах тоді, коли їх розбавлення у водному об’єкті не забезпечує допустимого рівня.

ТзОВ «Компанія «Центр Лтд» проводить біотестування (гострі та хронічні дослідження) на предмет токсичності природних, технічних, стічних, каналізаційних, питних вод, водних витяжок, рибних кормів, лікарських засобів, добрив, сільськогосподарських засобів захисту та інших речовин, які можуть потрапляти у водне середовище, з використанням в якості тест-об’єктів Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) згідно з вимогами державних нормативних документів (ДСТУ 4173-2003 «Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD) та ДСТУ 4174-2003 «Якість води. Визначання хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD).

Результатами досліджень гострих досліджень, відповідно до законодавчих нормативних документів України є визначення наступних стандартизованих параметрів на тест-об’єктах Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea):

  • відсоток смертності біотестування;
  • летальної концентрації (LC)
  • середньої летальної концентрації (LC50)
  • інші додаткові параметри в залежності від предмету й мети досліджень.

Біотестування якості води дозволяє попередити можливі впливи токсинів на здоров’я людини та довкілля, вчасно розробити заходи щодо зменшення та запобігання впливу щоб убезпечити суб’єкт господарювання від можливих несприятливих дій контролюючих органів, штрафних санкції, негативної громадської думки при реалізації наміченої планованої діяльності.