Охорона атмосферного повітря

Підготовка обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу

Відповідно до наказу Мінприроди від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності Компанія «Center ltd» внесена до переліку.
На основі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин наші спеціалісти готують документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства. Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції «Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано право на розробку таких документів та які занесені до відповідного переліку Мінприроди України.
Термін дії Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для третьої групи підприємств – необмежений, другої групи сім років, першої групи п’ять років. У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.

Інвентаризація джерел викидів

Фахівці нашої компанії займаються інвентаризацією викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, більше 20-ти років.
Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це систематизація відомостей про розподіл джерел на території підприємства, кількість і склад викидів, спрямована комплексно на охорону атмосферного повітря. Проводиться у відповідності до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції №7 від 10.02.95 р. про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» . Від внесені до переліку підприєм
Висококваліфіковані фахівці з впевненим стажем роботи в даній сфері визначать організовані та неорганізовані джерела викидів на вашому підприємстві, відберуть проби забруднюючих речовин за допомогою надсучасного обладнання. Згідно нормативних інструкцій та методик підготують звіт по інвентаризації. Нашим кредо є достовірність даних, гарантія проведення робіт в оптимальні терміни і з найвищою якістю.

Обґрунтування скорочення СЗЗ

Наша компанія також займається розробкою проекту скорочення СЗЗ.
Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – це територія, яка відділяє підприємства, їх окремі споруди з технологічними процесами, які є джерелами впливу на середовище перебування людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зон відпочинку, курорту. Розмір СЗЗ, встановлений для промислових об’єктів, виробництв і споруд, що є джерелами впливу на середовище існування і здоров’я людини, відповідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».
В деяких випадках можливий перегляд розмірів і скорочення СЗЗ, яке вимагає повторних розрахунків і обгрунтування проекту. У разі, якщо підприємство змінило технології виробництва, зробивши його безпечнішим з точки зору екології і фізичного впливу, розмір СЗЗ може бути скорочений.
Розробляючи проект скорочення санітарно-захисної зони підприємства, наші фахівці враховують сукупність негативних впливів на населення і довкілля. Також на збільшення або зменшення санітарно-захисної зони можуть вплинути виміри рівнів шуму і концентрації шкідливих речовин в повітрі на межі СЗЗ. Житлова забудова, що знаходиться в межах орієнтовної СЗЗ, є основою для скорочення фактичних розмірів СЗЗ.

Розробка паспортів ПГОУ

Підприємства, установи і організації, на балансі яких є газоочисне обладнання, (циклони, рукавні фільтри та ін.) зобов’язані розробляти паспорт на кожну наявну установку і проводити її реєстрацію у відповідних органах.
Спеціалісти нашої компанії згідно усіх вимог чинного законодавства підготують для Вас паспорти ПГОУ. Такі вимоги визначаються законодавчо наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 52 від 06.02.2009 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу». Згідно з цими нормативно-правовими документами на суб’єктів господарювання накладаються певні зобов’язання щодо роботи ГОУ, що покликані забезпечити безперебійність, ефективність роботи установок.

Підготовка Звітів по контролю норм ГДВ

Відповідно до умов встановлених у дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, суб’єкти господарювання зобов’язані подавати документацію щодо виконання заходів здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин по джерелах замірів проведених ліцензованою організацією, яка занесена до переліку Мінприроди України. Наші спеціалісти грамотно відберуть проби повітря з джерел викидів, лабораторія обробивши вихідні дані з представленням актів та протоколів дасть чітку картину забруднюючих речовин. На підставі цього ми підготуємо звіт по контролю норм гранично допустимих викидів.