Як розрахувати нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти