Ідентифікація ОПН та ПНО

Для того щоб на  підприємстві попередити небезпечні аварійні ситуації, оцінити ризики виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, прийняти ефективні управлінські рішення щодо мінімізації наслідків можливого небезпечного впливу на виробництво, населення і навколишнє середовище, а також задля приведення службової документації відповідно до вимог законодавства України необхідно  провести оцінку або  ідентифікацію. Така оцінка виконується під час ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів (ПНО).

Ідентифікація – це  оцінка небезпечних чинників, можливих джерел виникнення небезпеки, на підставі яких, відбувається визначення потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки ОПН. Здійснюється вона згідно з методикою ідентифікації ПНО від 23.02.2006 за №98, затвердженої Державною службою України з надзвичайних ситуацій. По результату проведення ідентифікації ПНО та ОПН встановлюється, чи є підприємство ОПН, або не є таким.

Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів ПНО.

Під час проведення процедури ідентифікації ПНО розглядаються і враховуються внутрішні та зовнішні фактори небезпеки.

Внутрішні фактори небезпеки зумовлені аварійним станом будівель, споруд, особливостями технологічних процесів об’єкта та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

 Зовнішні– безпосередньо не пов’язані з функціонуванням об’єкта, однак, за певних умов, можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій та негативно впливати на їх розвиток. Це, наприклад, природні явища або аварії на об’єктах, що розташовуються у безпосередній близькості.

За результатами аналізу визначається наявність або відсутність джерел небезпеки, і їх можливі рівні. Далі складається Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки, яке узгоджується з органами ДСНС України.

Суб’єкт господарювання, визначений як потенційно-небезпечний об’єкт, повинен оформити Паспорт ПНО, що підлягає реєстрації в Державному реєстрі ПНО. Кожному окремому ПНО надається відповідний реєстраційний номер. Документом, що засвідчує факт реєстрації потенційно небезпечного об’єкта у Державному реєстрі ПНО є Свідоцтво.

Видача Свідоцтва є заключним етапом проведення паспортизації та реєстрації ПНО. Паспорт ПНО підлягає переоформленню кожні п’ять років. Ідентифікація ПНО проводиться за Методикою затвердженої наказом МНС

Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки (ОПН)

Процедура ідентифікації ОПН проводиться згідно з Постановою КМУ від 11.07.2002 №956 та полягає в тому, що на підставі спеціальних розрахунків із загальної кількості об’єктів, виявляються ті, що являють собою особливу небезпеку. При цьому розраховується не тільки маса небезпечних  речовин, але і наскільки близько об’єкт розташований до місць масового скупчення людей, транспортних магістралей національного значення, природоохоронних зон, дитячих садків, шкіл, лікарень тощо. Якщо ця відстань менша за нормативну – небезпека зростає. За наслідками ідентифікації відповідні фахівці готують повідомлення, яке надсилають у відповідні органи: Головне управління Держпраці та ДСН, а також в місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Органи влади упродовж 30 діб публікують дані про об’єкт підвищеної небезпеки в місцевих ЗМІ.

За наслідками розгляду повідомлення, фахівці Головного  управління Держпраці реєструють об’єкт в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки з присвоєнням номеру ОПН.

Після реєстрації об’єкту як ОПН, Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та Кодексом цивільного захисту України визначено необхідність розробки Декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпекита Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС).  

Якщо Ваша компанія за результатами проведення ідентифікації не є ОПН, то Вам потрібно оформляти Паспорт ПНО.

Компанія «Центр Лтд.» надає весь комплекс послуг, пов’язаних з проведенням ідентифікації ОПН та ПНО, їх узгодженням, розробкою ПЛАС і Декларації ОПН, а також Паспортом ПНО.

Роботи для Вас виконуються відповідно до таких етапів:

  1. Надання вхідної  інформації відповідно до опитувального листа;
  2. Ідентифікація  Вашого об’єкту (проведення розрахунків, розробка  документів, повідомлення про проведення ідентифікації ПНО або ОПН;
  3. Подача за  Вашим дорученням документів до відповідних органів ДСНС або Держпраці;
  4. Отримання результату  і передача його Вам.

Усі роботи виконуються з індивідуальним підходом до замовника у чітко визначені терміни та за помірними ринковими цінами

З нами ви економите час та гроші отримуючи якісний результат!