Управління ризиками

ТзОВ «Компанія «Center Ltd.» надає послуги у сфері управління ризиками відповідно до ISO 31000:2018, ISO/IEC 31010:2009 та сертифікованих систем управління ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, системи управління охороною праці та професійною безпекою.

Оцінка екологічного ризику – процедура де ризик  визначається як ймовірність того, що негативний вплив буде виникати в результаті планованої діяльності, проектних рішень.

Ризик визначається шляхом вимірювання двох компонентів:

 • наслідки від несприятливих подій (виміряні ефекти);
 • ймовірність цієї події (експозиції).

Наша компанія здійснює  управління ризиками таких  сферах:

 • екологія вплив на навколишнє середовище;
 • охорона праці;
 • енергоефективність;
 • будівництво та проектування (оцінка технічного стану будівель, несучої здатності, оцінка конструктивних рішень, оцінка конструктивних ризиків).

Уравління ризиками здійснюється в такій послідовності:

 • ідентифікація ризиків
 • аналіз інформації( просторовий і часовий)
 • характеристика ризиків
 • управління ризиками та їх зменшення;
 • моніторинг

Управління ризиками зменшує вірогідність виникнення надзвичайних, непередбачуваних  ситуацій на стадії проектування та під час проведення планованої діяльності. Ми надаємо великого значення розумінню бізнесу наших клієнтів, викликів які чекають їх в майбутньому, приймаючи прагматичний і збалансований підхід, щоб забезпечити довгострокові економічні успіхи.