Розробка дозволу на спеціальне водокористування

Розробка дозволу на спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування – це відбір води з водних об’єктів із застосуванням технічних пристроїв або відповідних споруд, використання води та скид забруднюючих речовин у водні об’єкти.
Водокористувачами, які здійснюють спеціальне водокористування можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, що здійснюють його для задоволення своїх власних потреб, для задоволення питних потреб населення, промислових, сільськогосподарських, транспортних та інших цілей.
Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за клопотанням водокористувача з обов’язковим обґрунтуванням потреби у воді. В залежності від індивідуальних особливостей водного господарства кожного підприємства, ми надаємо повний спектр професійних послуг.
Фахівці нашої компанії виконують всі необхідні розрахунки водоспоживання та водовідведення із повним супроводом робіт у всіх задіяних державних органах для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Розробка проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС)

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини – показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами в поверхневі води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об’єкта. Величини ГДС речовин встановлюються в грамах на годину (г/год). ГДС встановлюється з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК) в місцях водоспоживання, асиміляційних властивостей водного об’єкта і оптимального розподілу маси речовин, що скидаються, між водокористувачами, які скидають стічні води в певний водний об’єкт. Основними категоріями зворотних вод, для яких встановлюються величини ГДС речовин, є:

  1. стічні води: господарсько-побутові, промислові (включаючи виробничі, теплообмінні, шахтні, кар’єрні та ін.), виробничо-побутові (у населених пунктах – міські), з рибогосподарських ставків, тваринницьких ферм;
  2. дренажні води;
  3. скидні води.

Допустима норма для кожної шкідливої речовини у таких скидах встанов-люється проектами ГДС (гранично допустимих скидів) і залежить від багатьох параметрів. Сюди враховують: об’єм і характеристику водойми, характер водокористування і перелік шкідливих речовин, рівень їх фонової концентрації у водоймі тощо. При цьому, якщо в один і той же водний об’єкт здійснюють викиди відразу кілька підприємств, то норматив ГДС для кожного з них пропо-рційно зменшується.
Компанія «Centеr ltd» пропонує професійну розробку проекту ГДС наші досвідчені фахівці гарантують якість виконання робіт для підприємствам усіх видів діяльності скидів у водні об’єкти.

Розробка паспорту свердловин

Паспорт свердловини — документ, в якому зафіксовано основні геологічні, технічні і технологічні відомості про свердловину: призначення, дата початку і кінця буріння, положення і глибина вибою, конструкція,альтитуда гирла, ротора, колонного фланця, геологічний розріз, абсолютні відмітки продуктивних пластів, дати і інтервали їх перфорації, дані експлуатації свердловини, відомості про різні випробування, ускладнення в процесі буріння і експлуатації, про роботи з їхньої ліквідації та капітальні і поточні ремонти. Свердловина без технічного паспорта вважається неіснуючої, а її експлуатація являється неправомірною та протизаконною. Як об’єкт природокористування, кожна свердловина повинна бути поставлена на облік в Державному водному реєстрі з обов’язковим присвоєнням їй кадастрового номера У паспорті відображаються всі параметри та характеристики свердловини на воду, які вкрай необхідні для правильного підбору водопідіймального обладнання і монтажу відповідної автоматики. В процесі експлуатації свердловині може знадобитися поточний чи капітальний ремонт або профілактичні заходи, та без точних відомостей про конструкцію свердловини жодна ліцензована організація не візьметься за подібну роботу адже це може мати вкрай негативні наслідки. Відомості які обов’язково повинні бути зазначені в паспорті для постановки свердловини на кадастровий облік та користування нею без жодних проблем з законом :

  • Власник свердловини (паспортні дані для приватної особи, адреса та реквізити організації – для юридичної);
  • Точні координати місця розташування свердловини;
  • Результати геофізичної розвідки, геолого-технічні дані;
  • Відомості про склад грунту в даній місцевості (геологічна картина);
  • Опис та характеристик пройдених при бурінні порід;
  • Експлуатаційні показники.

Компанія «Center ltd» має відповідну компетенцію у справах розробки та документарного супроводу проектів буріння та видачі паспорту свердловин. Наша компанія якісно і професійно підготує всю необхідну документацію у випадках, пов’язаних з роботою і ремонтом свердловини, а також надасть всі необхідні консультаційні послуги.

Проектування очисних споруд

Очисні споруди — інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
До очисних споруд належать: аеротенки, аерофільтри, біофільтри, септики, відстійники, метантенки, ґратки-дробарки, піско-, нафто-, жиро- і масловловлювачі тощо.
Всі підприємства, чиє виробництво має токсичні відходи, повинно мати свої локальні очисні споруди. Це зробить процес роботи більш економічним, оскільки очищена до потрібного ступеня вода може бути повторно використана у виробничому процесі, та безпечнішим для навколишнього середовища.
Обладнання яке бере участь у процесі очищення стічних вод постійно вдосконалюється, ведуться дослідження в цій області для більшої економічності та ефективності очисних споруд.
Ми кваліфіковано спроектуємо очисні споруди за вашою вимогою. Запропонуємо використання найкращих доступних технологій, що дасть максимально ефективне очищення стічних вод за мінімальну вартість установок очищення.