Аналіз стічних вод

Контроль за якістю стічних вод є важливим питанням для уникнення непередбачуваних витрат підприємства за забруднення довкілля.

Вимоги до контролю стічних вод закріплені: п.7, ст.44 Водного Кодексу України, згідно якого в обов’язки водокористувачів входить здійснення засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, обліку  використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин; п.п.2, п.25 Постанови КМУ № 465 «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», згідно якого водокористувачі здійснюють  контроль  за  якістю  і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин; п.п.2,  п.22 Постанови КМУ № 269 «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення», згідно якого водокористувачі зобов’язані організувати здійснення контролю за якісним складом наданих у користування водойм та обсягом зворотних вод власними або іншими акредитованими лабораторіями.

Оцінити якість стічних вод Вам допоможе лабораторія ТзОВ «Компанії «Центр Лтд» що працює згідно «Свідоцтва про відповідність системи керування вимірюванням» за № РЛ 216/18, що видане 12.09.2018р., вимог ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», сертифікованих систем управління якістю ISO 9001:2015, екологічного менеджменту ISO 14001:2015, систем управління охороною праці, професійної безпеки. Маючи необхідне сучасне обладнання та впроваджені системи управління згідно ISO 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та ISO 17020:2012 «Оцінка відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування», пропонуємо для Вас 2 пакети послуг з  дослідження  стічних вод:

Вид аналізуБазовий

(обов’язкові показники

Стандартний

(вимоги водгоспів)

 

 
Вартість (без ПДВ)1 500 грн

(10 показників)

1 900 грн

(13 показників)

Термін виконання5-6 днів6-8 днів
Біологічне споживання кисню (БСК5)
Хімічне споживання кисню (ХСК)
Завислі речовини, мг/дм3
Хлориди, мг/дм3
Сульфати, мг/дм3
Амоній, мг/дм3
Нітрити, мг/дм3
Нітрати, мг/дм3
Фосфати, мг/дм3
Нафтопродукти, мг/дм3
Залізо загальне, мг/дм3 
Сухий залишок, мг/дм3 
Аніонні поверхнево-активні речовини, мг/дм3 

 

Окрім даних пакетів дослідження лабораторія може допомогти з визначенням наступного ряду  показників, вартість яких узгоджується додатково:

 
–          водневого показника
–          прозорості
–          кольоровості
–          кисню розчиненого
–          сірководню
–          марганцю
–          міді
–          цинку
–          алюмінію
–          кадмію
–          кобальту
–          нікелю
–          свинцю
–          хрому
–          стронцію
–          молібдену
–          олова
–          миш’яку
–          фторидів
–          метанолу
–          формальдегіду
–          фенолів
–          роданідів
–          ціанідів
–          жирів

 

Знаючи кількісні та якісні характеристики води можна підібрати методи підвищення її якості. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень ми надаємо інтерпретацію досліджень, а у випадку незадовільних результатів, фахові наукові рекомендації щодо вибору очисних систем та  методів очистки.