Перелік Нормативно-правових актів у відповідності до яких проводиться навчання

№ з/п НПАОПС Скорочена назва Рік
1. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» 2016
2. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском» 2016
3. НПАОП 92.7-1.01- 06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» 2016
4. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 2016
5. НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» 2016
6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 2016
7. НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії» 2016
8. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок», «Правила пожежної безпеки України» 2016
9. Загальний курс з охорони праці і промислової безпеки. Навчання посадових осіб і спеціалістів з «Питань охорони праці і промислової безпеки» 2017
10. НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу» 2016
11. НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 2016
12. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 2016
13. НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» 2016
14. НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, забезпечення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» 2016
15. НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» 2016
16. НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки охорони праці під час повоження з вибуховими матеріалами промислового значення» 2016
17. Загальний курс з питань охорони праці для підприемств вугільної промисловості. Навчання з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств вугільної промисловості 2016
18. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 2017
19. НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» 2017
20. НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві» 2017
21. НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» 2017
22. НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці в сталеплавильному виробництві» 2017
23. НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» 2017
24. НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» 2017
25. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» 2017
26. НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів» 2017
27. НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом» 2017
28. НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості» 2017
29. НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних спорудта гідромеханічного обладнання електростанцій» 2017
30. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» 2017
31. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» 2017
32. НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях» 2017
33. НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» 2017
34. НПАОП 63-2.13-87 «Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтабаз і автозаправочних станцій» 2017
35. НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору» 2017
36. НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила з охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» 2017
37. НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» 2017
38. НПАОП 0.00-1.57-12 «Правила безпеки при експлуатації каналів , трубопроводів інших споруд у водогосподарських системах» 2017
39. ДВН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» 2017
40. НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин» 2017
41. НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» 2017
42. НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», 2018 Наказ № 146 від 23.10.2018
43. НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» 2018 Наказ № 146 від 23.10.2018
44. НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів» 2018
45. НПАОП 27.0-4.02-90 «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищенної небезепеки» 2018
46. НПАОП 28.0-1.37-14 «Правила охорони праці при нанесенні металопрокатів» 2018
47. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 2018
48. НПАОП 40.3-1.05-89 «Правила вибухобезпеки паливоподач і установок для приготування і спалювання пилоподібного палива» 2018
49. НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» 2018
50. НПАОП 10.0-5.03-04 Навчання з інструкції ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях та пожежної і техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у вугільних шахтах 2018
51. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 2018 Наказ №55 10.05.18
52. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 2018 Наказ № 89/1 від 03.07.2018
53. НПАОП -0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»
54. НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт»
55. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
56. НПАОП 23.2-1.10-73 «Правил безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів»
57. НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості»
58. НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості»
59. НПАОП 25.0-1.04-13 Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів
60. НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті
61. Наказ “Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” від 27.08.2018 N 1220 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 2018