Аналіз води

Вода, як відомо, є джерелом життя. Якість води визначається цілим рядом показників, вмістом тих чи інших домішок, гранично допустимі значення яких встановлюються відповідними нормативними документами.
Відповідно до діючих стандартів вода повинна бути: безпечна в епідеміологічному, радіаційному відношенні, нешкідлива за хімічним складом та мати хорошу органолептику.
На базі нашої сучасної вимірювальної лабораторії пропонуємо вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин, масову концентрацію та оптико-фізичні вимірювання для вод таких категорій:
Питна – здійснюємо аналіз по 42-ох речовинах.
Підземна і поверхнева (з свердловин, з каптажних споруд, водотоків, водойм ) – вимірювання по 52-ом показниках.
Зворотна та стічні води (побутові, виробничі, сільськогосподарські, зливові) – проводимо визначення вмісту шкідливих речовин по 83-ох величинах:

 • завислі речовини;
 • сухий залишок;
 • амонійний азот;
 • азот загальний;
 • АПАР;
 • БСКп;
 • жири;
 • залізо загальне;
 • марганець;
 • мідь;
 • нікель;
 • нітрат-іон;
 • нітрит-іон;
 • нафтопродукти;
 • окислюваність;
 • сульфати;
 • сульфіди;
 • свинець;
 • твердість;
 • фенол;
 • фосфат-іон;
 • фосфор загальний;
 • формальдегід;
 • фториди, хлориди;
 • хром (VI);
 • хром (ІІІ);
 • ХПК;
 • цинк;
 • ціаніти;
 • водневий показник;
 • запах;
 • кислотність;
 • лужність та ін.

Відповідно до наказу МОЗУ від 12.05.2010 року №400 “Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною” – ДержСанПіН 2.2.4-171-10, наша лабораторія здійснює бактеріологічний контроль води питної:

 • загальне мікробне число
 • загальні колі-форми
 • визначення Е-колі
 • визначення ентерококів
 • колі-фаги
 • визначення патогенних ентеробактерій

Знаючи конкретні характеристики води ми підберемо методи підвищення її якості. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень надамо замовнику їх інтерпретацію. У випадку незадовільних результатів досліджень, надамо фахові наукові рекомендації щодо вибору фільтрувальних установок та очисних систем, методів очистки стічних вод, а також запропонуємо заходи щодо попередження забруднення вод.