Експертиза для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування

 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» єдина на Західній території України приватна експертна організація, що відповідає вимогам до експертних організацій (наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507, зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.05.2018 за № 569/32021) та має право виконувати експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

05 вересня 2019р Національним агентством з акредитації України, відповідно до виданого атестату про акредитацію за номером 70491 підтверджено компетенцію ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020 в напрямку інспекційної діяльності у сфері охорони праці, відповідно до законодавства.

Таким чином, орган з інспектування ТОВ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» має право виконувати експертизу документації та видавати висновки експертизи за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання для отримання дозволів Державної служби України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, як це передбачено Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого ПКМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Основні напрямки експертної діяльності органу з інспектування:

Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки:

 • устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас;
 • технологічне устатковання хімічної, нафтогазопереробної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, целюлозно-паперового виробництва;
 • устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання);
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
 • вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.
 • обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

Роботи підвищеної небезпеки:

 • Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин.
 • Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
 • Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
 • Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.
 • Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
 • Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
 • Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
 • Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 • Газополум’яні роботи.

Для замовлення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва потрібно подати:

 • заповнений лист – заявку
 • пакет документів, відповідно до наданого переліку

У разі виникнення запитань чи потреби отримання додаткових роз’яснень просимо звертатись

тел./факс (032) 295 02 23
+380661745971

e-mail: op@center-ltd.com.ua

Заява та перелік документів необхідних для отримання висновку експертизи

Заява та перелік документів необхідних для отримання висновку експертизи для обладнання  1000 В