Дозвіл на спеціальне водокористування

Компанія «Центр Лтд» пропонує виконання таких робіт у сфері водокористування:

 • розробка документів щоб отримати дозвіл на спецводокористування з розрахунками водоспоживання та водовідведення (за необхідності);
 • розробка нормативів гранично допустимого скиду (ГДС);
 • розробка документації локальної системи водовідведення (ЛСВ);
 • підготовка, подання, супроводження документації для отримання дозволу на спецводокористування та затвердження нормативів ГДС в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби, охорони навколишнього природного середовища України, регіональному геологічному підприємстві, управлінні водних ресурсів;
 • допомога у оформленні первинної облікової документації (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13) та статистичної звітності (2ТП-водгосп);
 • оформлення водогосподарських паспортів.

Для зручності надаємо Вам перелік документів, які необхідні для розробки дозволу на спеціальне водокористування:

 • Копія довідки ЄДРПОУ підприємства;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;
 • Копія свідоцтво платника податку (за наявності);
 • Копія погодження ДП “Українська геологічна компанія”/Управління водних ресурсів;
 • Фактична динаміка водоспоживання та водовідведення за попередні 3 роки (копіі статзвітності по формі “ТП-водгосп” за наявності);
 • Копії результатів аналізів якості підземних вод;
 • Копії паспортів артсвердловин, шахтних або трубчатих колодязів;
 • У разі скидання стічної води в міську каналізацію- умови на скид стічних вод в міську каналізацію, у разі скидання стічної води в вигрібні колодязі;
 • Договір з підприємством на вивезення рідких побутових стоків (РПС);
 • Копія листа щодо відмови у видачі дозволу на спецводокористування (за наявності);
 • Копія нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення (за наявності);
 • Копія попереднього дозволу на спеціальне водокористування (за наявності);
 • Копія схеми водопровідних мереж та каналізації (за наявності);
 • Копія Акту останньої перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Дерекоінспекцією (за наявності).

Можливо вам потрібно ще замовити дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, тоді наша команда готова допомогти Вам.

Перелік документів, які необхідні для розробки нормативі граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами у водний об’єкт:

 • Копія довідки ЄДРПОУ підприємства;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;
 • Копія свідоцтво платника податку (за наявності);
 • Копію річного Звіту по формі 2-ТП (водгосп) за останній рік;
 • Ситуаційну схему випуску стічних вод у водний об’єкт;
 • Довідку щодо якості поверхневих вод водоприймача вище випуску стічних вод в фоновому створі, надану ЦГО;
 • Копії результатів хімічного аналізу стічної та річкової води в фоновому та контрольному створах за попередні 3 роки;
 • Стислу характеристику систем водопостачання, водовідведення, водокористувачів, які здійснюють скид в системи водовідведення;
 • Схему очисних споруд, опис їх роботи та дані стосовно технологічного регламенту очисних споруд.