Дозвіл на спеціальне водокористування

Компанія «Центр Лтд» пропонує виконання таких робіт у сфері водокористування:

 • розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування з розрахунками водоспоживання та водовідведення (за необхідності);
 • розробка нормативів гранично допустимого скиду (ГДС);
 • підготовка, подання, супроводження документації для отримання дозволу на спецводокористування та затвердження нормативів ГДС в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби, охорони навколишнього природного середовища України, регіональному геологічному підприємстві, управлінні водних ресурсів;
 • допомога у оформленні первинної облікової документації (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13) та статистичної звітності (2ТП-водгосп);
 • оформлення водогосподарських паспортів.

Для зручності надаємо Вам перелік документів, які необхідні для розробки дозволу на спеціальне водокористування:

 • Копія довідки ЄДРПОУ підприємства;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;
 • Копія свідоцтво платника податку (за наявності);
 • Копія погодження ДП “Українська геологічна компанія”/Управління водних ресурсів;
 • Фактична динаміка водоспоживання та водовідведення за попередні 3 роки (копіі статзвітності по формі “ТП-водгосп” за наявності);
 • Копії результатів аналізів якості підземних вод;
 • Копії паспортів артсвердловин, шахтних або трубчатих колодязів;
 • У разі скидання стічної води в міську каналізацію- умови на скид стічних вод в міську каналізацію, у разі скидання стічної води в вигрібні колодязі;
 • Договір з підприємством на вивезення рідких побутових стоків (РПС);
 • Копія листа щодо відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування (за наявності);
 • Копія нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення (за наявності);
 • Копія попереднього дозволу на спеціальне водокористування (за наявності);
 • Копія схеми водопровідних мереж та каналізації (за наявності);
 • Копія Акту останньої перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Дерекоінспекцією (за наявності).

Перелік документів, які необхідні для розробки нормативі граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами у водний об’єкт:

 • Копія довідки ЄДРПОУ підприємства;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;
 • Копія свідоцтво платника податку (за наявності);
 • Копію річного Звіту по формі 2-ТП (водгосп) за останній рік;
 • Ситуаційну схему випуску стічних вод у водний об’єкт;
 • Довідку щодо якості поверхневих вод водоприймача вище випуску стічних вод в фоновому створі, надану ЦГО;
 • Копії результатів хімічного аналізу стічної та річкової води в фоновому та контрольному створах за попередні 3 роки;
 • Стислу характеристику систем водопостачання, водовідведення, водокористувачів, які здійснюють скид в системи водовідведення;
 • Схему очисних споруд, опис їх роботи та дані стосовно технологічного регламенту очисних споруд.