Атестація робочих місць

Атестація робочих місць – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація робочих місць проводиться згідно Постанови КМУ № 442 від 1 серпня 1992 року та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці № 41 1 вересня 1992 року.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Під час атестації робочих місць нашими фахівцями передбачена:

  • допомога при оформленні наказу про проведення атестації робочих місць;
  • визначення та оформлення переліку робочих місць, що підлягають атестації;
  • проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • складання карт умов праці;
  • проведення комплексної оцінки факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
  • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
  • проведення розрахунків доплат до тарифних ставок та тривалості додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах;
  • визначення та складання списків працівників, яким пропонується пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах.